Personlig Marknadsföring

Här lär jag ut hur du ska marknadsföra dig själv på olika sociala medier och webben.
Med hjälp av min kurs THE BRAND CALLED YOU.

Här är några av fördelarna med att marknadsföra dig själv. Taget direkt från kursen.

Det ger dig en röst som folk är mer benägna att lyssna på.
Det låter dig göra vad du gör bäst.
Det gör dig mer trovärdig.
Det skiljer ut dig från alla andra.
Det hjälper människor att utveckla förtroende för dig.
Det gör så att människors kommer ihåg dig.
Det ger dig nya möjligheter.
Det kan få dig att betraktas som en expert inom ditt område.
Det hjälper dig att utveckla lojalitet bland människor.